Lidé

 

Pod touto stránkou budu psát o lidech, kteří žili na chaloupce, nebo s ní byli nějak spříznění, tak jak si je pamatuji nebo mi o nich bylo vyprávěno ...