Ze starých dokumentů

1842

Toto je rok uvedený na katastrální mapě obce Jestřabí, jinak také GESTŘABI, tehdy ještě spojené s osadou Jammerthal, dnes samostatnými Stromkovicemi. V odkazu uvedeném níže se můžete na zachované a oskenované mapy podívat, také je lze objednat.

K mapám byly zveřejněny také skici, což jsou podklady k mapování, které obsahují spoustu cenných a zajímavých informací. Tak například naše zelená chaloupka měla v té době číslo 95 a jejím majitelem byl, pokud jsem to dobře přečetla, Holubec Johann, tedy Jan. A sousední usedlost s číslem 5 vlastnil Karel Janouch, tedy můj prapradědeček ...

Ale pak nějak okolo roku 1889 už naše rodina bydlí v čísle 95 a usedlost č. 5 budou obývat Kristanovi. O pozemky se podělí spravedlivě, louky, polnosti jsou rozděleny na části, první mají Janouchovi, druhou Kristanovi a další zase Janouchovi, a další Kristanovi, představuji si, že tak nedostal jeden úrodnější  horní konec a druhý močál na spodním konci, ale tak nějak od každého trochu. A také si nemohli stěžovat, že jeden hospodář to má na pole blíž než ten druhý, protože vzdálenost polí od chalup je také střídavá.

V dalších dokumentech budeme hledat obyvatele chaloupky dále do minulosti a pak také pátrat, proč naše rodina odešla od "Adámků" k "Fabianovým".

Tato stavení prý postavili dva bratři - Adam Holubec (č. 5) a Fabian Holubec (č. 95). Adam Holubec předal usedlost svému synovi Josefu Holubcovi a v dalších dokumentech již Karel Janouch postupuje tuto usedlost svému synovi Karlu Janouchovi - v roce 1845.

 

https://archivnimapy.cuzk.cz/

1881

Rok 1881 byl asi pro mého pradědečka velmi významným rokem, 24.října 1881 byl propuštěn z moci otcovské, 26.října 1881 mu otec Karel Janouch postoupil polovici usedlosti č. 5 a 15.listopadu 1881 se oženil s Anežkou Novotnou.

O tomto svědčí dokumenty, které se nám zachovaly, dokonce v čitelné podobě. A tak Vám je přikládám, ať si počtete v úředním jazyku tehdejším. A pro ty, kterým starý text dělá trochu potíže, přidám za čas přepis. Přeci jen to chce trochu cviku. 

Zvláště věnujte pozornost smlouvě postupní, odstavci V., kde se zřizuje služebnost bytu a právo výměnku. Možná bychom se mohli přiučit i dnes.

U vyřízení žádosti.pdf (575,9 kB)

U vyřízení žádosti.doc (24,5 kB)

 

Aby právo vlastnické.pdf (1 MB)

Podle trhové smlouvy.doc (22 kB)

 

Smlouva postupní.pdf (3 MB)

Smlouva postupní.pdf (3 MB)

 

Co také se událo v roce 1881:

V roce 1881 bylo slavnostně otevřeno Národní Divadlo (11. června), za dva měsíce 12.srpna 1881 došlo k požáru, při kterém byla velká část jeho budovy zničena. 

České království bylo součástí Rakouska - Uherska a vládl císař František Josef I.

Žižkov byl povýšen na město.

V Paříži byla poprvé rozsvícena oblouková lampa se samočinnou regulací, vynalezená "českým Edisonem" Františkem Křižíkem.

L. Pasteur popisuje mikroba, který je dnes znám pod označením Pneumococcus (jeden z původců zápalu plic)

9. února zemřel ruský spisovatel F.M.Dostojevskij